PublicacionsPublicacions

La nostra tasca compren la promoció d’una línia de publicació continuadora de la trajectòria i experiència prèvia, tot explotant els mitjans virtuals que permetin l’elaboració de diversos formats on-line i en format paper.

publicaciones

EsdevenimentsEsdeveniments

ExposicionsExposicions

Des de l’ICRE promovem la realització d’exposicions com a fruit de treballs de recerca i comissariat d’exposicions proposat pels associats, bé siguin de producció pròpia o bé conjuntament amb d’altres entitats col·laboradores, tant a nivell nacional com internacional.

exposicions

ConferènciesConferències

Entre els nostres objectius destaquem l’organització de conferències al llarg de l’any on professionals de diversos països exposin les seves experiències en les àrees de recerca, promoció, comissariat i creació en l’àmbit de l’escultura.
conferencia