Loading...
Beques

BECA D’ESCULTURA FUNDACIÓ PRIVADA GÜELL 2014

Desde l’Icre volem fer difusió de la convocatòria de les Beques de la Fundació Güell per aquest 2014.

A continuació us esmentem les bases de la convocatòria d’escultura. També podeu consultar les bases de les beques de pintura i música a la web http://fundacioguell.com/

La Fundació Privada Güell, amb la col·laboració del Reial Cercle Artístic i del Cercle Artístic de Sant Lluc convoquen una beca per a joves escultors nascuts en terres catalanes.

 1. Tindran una edat compresa entre 18 i 30 anys en el moment de demanar la beca.
 2. Presentaran un dossier amb 6 fotografies d’obres seves, el curriculum i el projecte d’utilització o finalitat de la beca. Aquest dossier ha d’ésser lliurat a la seu de la Fundació Privada Güell (passeig d’Isabel II, núm. 1, 2n pis de Barcelona) fins el 15 d’octubre de 2014. Hauran d’ostentar tots els drets de propietat intel·lectual del material enviat i dels continguts que hagin elaborat, firmar una còpia de les presents bases i lliurar una fotocòpia del DNI.
 3. El jurat seleccionarà un màxim de tres participants, els quals presentaran 3 obres, d’entre les que van enviar fotografiades, del 10 al 14 de novembre de 2014, al local social del Reial Cercle Artístic (carrer Arcs número 5 de Barcelona, telèfon 933 014 676) d’onze a dues del matí i de quatre a vuit del vespre.
 4. Les obres dels seleccionats seran exposades públicament en una sala d’exposicions del Reial Cercle Artístic, del 20 al 30 de novembre de 2014.
 5. El jurat nomenat per la Fundació Privada Güell, que haurà fet la selecció dels dossiers, escollirà un sol artista escultor que es beneficiarà de la beca, l’import de la qual serà de 3.500 euros, que es farà efectiu en tres pagaments trimestrals. El primer en l’acte de lliurament públic de la beca.
 6. La beca es donarà a un treball unipersonal.
 7. El becari guanyador ha de donar a la fundació una de les obres, que aquesta escollirà entre les presentades al concurs o les executades durant la beca.
 8. Trimestralment, el becari haurà d’informar de l’evolució del seu treball al president de la fundació (o a la persona per ell designada). L’esmentat requisit és absolutament necessari i la manca del seu compliment podrà ser motiu de cancel·lació de la beca.
 9. La fundació i les entitats col·laboradores no es faran responsables del deteriorament, trencament o pèrdua de qualsevol de les obres presentades. Sense perjudici de la transmissió de la propietat de l’obra i de tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual (reproducció, comunicació pública, transformació i distribució) sobre l’obra donada pel becari, la resta de les obres hauran de ser retirades dels locals en que varen ser entregades, previ lliurament del corresponent resguard, entre l’1 i el 5 de desembre de 2014. En cas contrari, s’entendrà que l’autor o presentador de l’obra renuncia a qualsevol dret sobre la mateixa a favor de la fundació en els mateixos termes de les obres donades pels becaris, que podrà disposar de les obres no retirades en el termini amb absoluta llibertat.
 10. Presentar-se a aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. Tanmateix, la interpretació és a criteri del jurat. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 11. Més enllà del necessari per a les finalitats de participació i comunicació dels premis, la fundació ha previst la possibilitat de publicació dels noms i cognoms dels participants i guanyadors, inclòs en mitjans electrònics, així com de les fotografies i obres que es presentin a la beca, tot per informar i fer publicitat de la beca, de la fundació i dels seus actes acadèmics. Limitat a aquests efectes, els autors accepten el tractament de les seves dades de caràcter personal i cedeixen tots els seus drets d’imatge i de propietat intel·lectual, sobre les fotografies i obres presentades.
 12. El no compliment d’aquestes bases pot portar a la no selecció del participant o a la cancel·lació de la beca.
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *