Loading...
ConcursosExposicionsICRE

“Els àngels de l’ICRE” a Sant Pau del Camp

Després del bon acolliment que tingué – tant del públic en general com especialment dels escultors presents– el seminari presentat per na Montserrat Oliva Andrés sobre la iconografia dels àngels en els cementiris catalans, l’ICRE proposa als seus socis realitzar una exposició sobre aquesta temàtica comissariada per la mateixa Montserrat Oliva.

L’exposició tindrà lloc al monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona i es convida a tots els escultors i escultores de l’associació a presentar obres que encaixen amb la temàtica dels àngels i la seva iconografia. Les escultures seran seleccionades per la comissària de l’exposició seguint una sèrie de criteris establerts que seran especificats en la convocatòria.

L’objectiu de l’exposició és mostrar vint-i-quatre escultures elaborades d’acord amb la temàtica dels àngels amb l’objectiu de donar a conéixer l’obra dels artistes participants, visibilitzar el projecte de l’ICRE i oferir una proposta innovadora i original a la ciutat de Barcelona i els seus circuits culturals adreçada tant al públic tècnic, especialitzat i professional com al públic en general.

 

CONCEPTE

L’àngel ha estat sempre una figura molt present tant en la nostra cultura com en la nostra societat. La presència continuada d’exemples iconogràfics d’éssers alats, ja siguen amb figures antropomorfes com amb elements o parts animals, ha estat persistent en gairebé totes les civilitzacions que ens han precedit, des de l’antiga cultura babilònica a la cristiana actual passant per la sempre present grecoromana, i gairebé sempre lligats a aspectes mitològics, religiosos o espirituals d’aquestes civilitzacions.

Les interaccions, influències i fusions de les tradicions artístiques de totes aquestes cultures han fet evolucionar al llarg del temps la figura dels àngels, que s’han anat adaptant en cada moment a les necessitats iconogràfiques de qui els representava. Això ha portat a un extens catàleg d’exemples artístics relacionats amb aquesta figura, amb una gran varietat de temàtiques, tècniques, iconografies i conceptes que l’ha portat a ser un dels elements no humans més representats en la història de l’art i la cultura.

 

CONVOCATRORIA

Es convoca als artistes de l’ICRE a esculpir obres relacionades amb aquesta temàtica i poder oferir una visió actual d’aquesta iconografia, tan present en la nostra cultura, però quasi anecdòtica en el context escultòric present.

La possibilitat de fer una exposició monotemàtica ofereix una oportunitat única de gaudir de múltiples i variades interpretacions que els autors puguen fer sobre el tema, donant una visió molt més polièdrica de la figura de l’àngel, no només en la seva vessant més conceptual, espiritual o interpretativa sinó també en la més material, amb proliferació de tècniques, materials i estils diversos. Tot plegat buscarà l’estimulació de l’espectador, fomentant la seva reflexió i esperit crític, no només envers l’obra que està observant sinó també envers allò que representa i el que integra de la nostra tradició, cultura i religió.

Fase de selecció de vint-i-quatre obres

Ha de seguir el rigor científic i el pla estratègic de l’ICRE.

Les obres han de ser fidels a la temàtica exposada entorn la iconografia de l’àngel. Es valoraran els següents aspectes: la recerca i documentació artística, l’estil, el material, la tècnica, la creativitat, l’originalitat, el missatge i l’esperit crític.

 • La recerca i documentació artística que es faci sobre la matèria, el possible diàleg amb obres preexistents, i l’aportació de visions o interpretacions noves o singulars d’aquesta iconografia.
 • L’estil: es podrà triar qualsevol estil i es buscarà fer una exposició tan diversa com siga possible en aquest aspecte, essent més valorats, en conseqüència, els estils més singulars.
 • El material: Igual que amb l’estil, es buscarà amb el material potenciar l’ús d’una ampla varietat de materials. Els materials han de poder aguantar les condicions d’exposició al Claustre de Sant Pau del Camp. L’obra ha de ser exposable i no superar el 100kg. de pes.
 • La tècnica: la tècnica escultòrica escollida, la seva execució i qualitat també serà valorada a l’hora de fer la selecció.
 • La creativitat: es tindrà en compte la creativitat de l’escultor o escultora a l’hora de triar la iconografia de la seva obra aportant noves idees o conceptes.
  L’originalitat: es valorarà l’originalitat de l’escultura en relació amb el conjunt d’obres presentades.
 • L’esperit crític i el missatge: seran més valorades aquelles obres que despertin la reflexió i l’esperit crític de l’observador i que transmetin un missatge implícit.

INSCRIPCIÓ

Els escultors i escultores que vulguin participar hauran d’enviar un document de text amb una fitxa tècnica, l’explicació de l’obra i tres imatges de l’obra al correu electrònic: socis@icre.cat

 • Els socis que vulguin participar en aquesta exposició hauran de fer una Preinscripcióabans del 31 de gener del 2022. Aquesta preinscripció s’ha de fer mitjançant un correu a socis@icre.cat i el pagament de 25 € al núm. de compte corrent: ES79 3025 0002 4714 3338 7845. Aquesta aportació es dedicarà, bàsicament, a l’edició d’un Catàleg amb totes les obres.
 • Després, abans del 30 d’abril del 2022, hauran d’enviar un document de text amb una fitxa tècnica, l’explicació de l’obra i 3 imatges amb punts de vista diferents, al correu socis@icre.cat.
 • De l’1 al 15 de maig, la comissaria Montse Oliva farà una selecció de 24 obres d’entre totes les preinscrites (és el màxim previst per poder exposar al claustre de Sant Pau del Camp). El resultat de la selecció es comunicarà a TOTS els concursants (seleccionats o no).
 • Els 24 escultors que hagin estat seleccionats hauran d’abonar uns altres 25 euros en concepte d’assegurança, vigilància, contractació de becaris, material divers i aportació a la parròquia de Sant Pau del Camp.
 • Les obres seleccionades s’hauran de lliurar, físicament, al llarg de tot el dia 24 de maig (l’horari es concretarà més endavant) a l’antic monestir de Sant Pau del Camp, al carrer de Sant Pau, 99, 08001 Barcelona. Cada participant s’encarregarà del transport de la seva obra.
 • El dia 25 de maig es farà el muntatge de l’exposició.

 

L’exposició s’obrirà al públic el dijous 26 de maig i restarà oberta fins al 18 de juny.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *