Ignasi Lisicic

Em vaig formar com a escultor a finals dels anys 70 i principis dels 80 a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona, Llotja, en les modalitats d’escultura, modelatge artístic superior, talla de fusta, tècniques del volum, dibuix i joieria .

La meva activitat artística s’ha fet visible com a escultor convidat, seleccionat i participant a moltes exposicions col·lectives i concursos a diverses ciutats d’Espanya i també a Àustria. Part de les meves obres està en mans de col·leccionistes particulars.

Utilitzo principalment la fusta, material amb qual em sento més còmode, i la meva tècnica habitual és la talla, però la puc compaginar amb muntatges.

Instagram: @ilisicic

E-mail: ilisicic@gmail.com