Associa't

Inici • • • Associa’t

Si t’interessa l’escultura, com a estudiós, artista o col·leccionista associa’t amb nosaltres:

  • Historiadors de l’art (estudiants i professionals): l’ICRE t’ofereix una plataforma on desenvolupar projectes de recerca i/o comissariat d’exposicions sobre escultura. Pots compartir o desenvolupar un projecte, dirigir una comissió de treball, compartir coneixement, donar visibilitat les teves recerques participant en les nostres publicacions o preparar i participar com a ponent en les diverses jornades, cicles de conferències, etc en les que l’ICRE hi participa.
  • Artistes escultors (estudiants i professionals) : l’ICRE t’ofereix una plataforma on agrupar-te per compartir experiències, debatre de les qüestions que afecte la pràctica de l’escultura i participar en les diverses exposicions que proposem. També donaràs a conèixer les teves obres en la col·lectiva anual que organitzem (primera fita 2015), així com exposicions internacionals en les quals l’ICRE hi forma part.
  • Col·leccionistes i amants de l’escultura: ser soci benefactor o simplement fer donacions a l’ICRE suposa col·laborar amb una nova associació jove i amb esperit de recerca teòrico-pràctica centrada en l’escultura. Els recursos son 100% emprats per difondre, promoure, formar e internacionalitzar l’escultura feta al nostre país.

Tots el socis tenen:

  • Descomptes en cursos, conferencies i activitats realitzades per l’ICRE.
  • Activitats gratuïtes especials per socis.
  • Futurs avantatges amb les nostres entitats col·laboradores

Nom

Cognoms

D.N.I.

Data de naixement:

Nacionalitat

Adreça

Ciutat

Pais

e-mail

Telèfon

Modalitat:
 Soci (60€ any) Estudiant (30€ any) Benefactor (indica la quantitat en € )
+ despesses gestió: 1,5€ per rebut

Pagament:
 Quota anual Quota semestral

Los datos personales recogidos en el formulario serán incorporados a la base de datos del ICRE. Su uso queda restringuido a las actividades del ICRE. Puede solicitarnos la consulta o modificación de los mismos a traves del correo info@icre.cat. (Ley Orgánica 15/1999 de Datos de Carácter Personal)